Support and Downloads

Hỗ trợ và Tải file

lưu ý

CÁC THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Tháng 12 nam 2017  
Máy ảnh kỹ thuật số [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy ảnh, máy quay, máy chiếu, máy in ảnh nhỏ gọn, và các sản phẩm liên quan có tính năng Wi-Fi
Máy in phun [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in phun, máy in phun đa chức năng có tính năng Wi-Fi
Máy in khổ lớn [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in khổ lớn có tính năng Wi-Fi
Máy in lade [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi
   
Tháng 11 nam 2017  
Máy in phun đa năng [Ngày 01 tháng 11 năm 2017] Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy PIXMA TS8070 và TS6070
   
Tháng 10 nam 2017  
Tổng quát [Ngày 02 tháng 10 năm 2017 (Cập nhật)] Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành Mac OS đối với máy in phun / máy quét