Support and Downloads

Hỗ trợ và Tải file

lưu ý

CÁC THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Tháng 02 nam 2018  
Thiết bị đa chức năng dành cho khách hàng doanh nghiệp [Ngày 20 tháng 02 năm 2018] Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre'
   
Tháng 01 nam 2018  
Máy ảnh kỹ thuật số [Ngày 11 tháng 01 năm 2018] Máy ảnh EOS -1D C Cinema EOS, firmware phiên bản 1.4.1
(Thông báo thời gian bắt đầu dịch vụ cập nhật firmware phiên bản 1.4.1)
     
Tháng 12 nam 2017  
Máy ảnh kỹ thuật số [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy ảnh, máy quay, máy chiếu, máy in ảnh nhỏ gọn, và các sản phẩm liên quan có tính năng Wi-Fi
Máy in phun [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in phun, máy in phun đa chức năng có tính năng Wi-Fi
Máy in khổ lớn [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in khổ lớn có tính năng Wi-Fi
Máy in lade [Ngày 08 tháng 12 năm 2017] Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi