Hỗ trợ và download

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn đang cần giúp đỡ?

1. Liên hệ để sửa chữa:
Quý khách có thể liên hệ với các Trung tâm dịch vụ & sửa chữa các sản phẩm của Canon được ủy quyền tại đây .

2. Hỗ trợ khách hành qua điện thoại:
Nếu có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm của Canon, xin vui lòng liên hệ:
Tại Tp. Hồ Chí Minh: (84-28) 38200 466
Tại Tp. Hà Nội: (84-24) 37711 677

3.Hỗ trợ khách hàng qua email:
Hoặc quý khách có thể gửi email về địa chỉ: cmv@canon.com.vn

Hãy lựa chọn sản phẩm để tìm các file muốn tải, hướng dẫn sử dụng, trả lời cho các câu hỏi thường gặp và các thông số kỹ thuật của sản phầm.


Tìm sản phẩm bạn cần hỗ trợ và tải file

Loại sản phẩm
Đối với Driver/Hướng dẫn sử dụng tiếng bản địa xin vui lòng tới liên kếtnày
Nếu bạn không thể đọc được dữ liệu PDF, vui lòng tải bản mới nhất của ứng dụng Abobe reader tại đây.