Support

We are here for you

Liên hệ để sửa chữa

Liên hệ để sửa chữa

View

Hỗ trợ khách hành qua điện thoại

Nếu có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm của Canon, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

View

Lưu ý quan trọng

Các vấn đề bảo mật liên quan đến sản phẩm Canon

View

Chú ý về sản phẩm

Thông tin quan trọng về sản phẩm

View

Cập nhật phần mềm hệ thống

Tải phần mềm hệ thống mới nhất

View

Bộ cài cho các đời máy cũ

Tải bộ cài cho các đời máy cũ

View

Video về những câu hỏi thường gặp

Video về những câu hỏi thường gặp với máy in phun và máy ảnh

View

Thông tin về an toàn

Thông tin về an toàn vật liệu (MSDS)

View

Hỗ trợ phát triển sản phẩm

Đăng ký SDK cho máy ảnh kỹ thuật số

View

Hướng dẫn sử dụng đã bản địa hóa

Hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ bản địa

View